Beste cliënten en partners,

Zoals jullie hebben kunnen horen op de persconferentie van 12 januari blijven we helaas nog 3 weken extra in lockdown. Dit betekent voor de verloskundige praktijk dat we helaas geen versoepelingen kunnen doorvoeren en dat, de reeds bij jullie bekende maatregelen, voorlopig nog blijven bestaan.
Onderstaand nogmaals de algemene adviezen, het zorgpad en ook de mogelijkheid voor een online voorlichtingsavond en het advies m.b.t. de vaccinaties in de zwangerschap en daarna.

*Update*
Deze maatregelen zijn opgevolgd door andere maatregelen, in deze brief informeren wij je over de meest recente maatregelen Lees meer.