Het schema van de reguliere controles is:
– Tijdens de eerste 24 weken van je zwangerschap: om de vier weken
– Van 24 tot 32 weken: om de drie weken
– Na 32 weken: iedere twee weken
– Na 36 weken: elke week

Na de intake krijg je een geboortezorgplan toegestuurd, dit is een overzicht waarin staat van de controles met daarbij je kan zien wat er tijdens de verschillende controles wordt

Het schema van de standaard echo’s:
– 8 weken (vitaliteitsecho)
– 11 weken (termijnecho)
– 20 weken echo (SEO)
– 32 weken (groeiecho)

Ben je bezorgd dan bel je uiteraard gewoon naar de praktijk en kijken waar je behoefte aan hebt en wat er mogelijk is.